De AVG gaat in over

Wat is de AVG?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Of General Data Protection Regulation (GDPR) in het engels. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Deze wetgeving heeft onder andere effect op een de manier hoe bedrijven om moeten gaan met persoonsgegevens en hoe ze gegevens moeten verzamelen.

Is uw bedrijf klaar voor de AVG?

Buiten wijzigingen aan uw websites moeten er ook veranderingen in de organisatie plaatsvinden om echt klaar te zijn voor de AVG. Hiervoor kunt u het beste een expert inschakelen. Om te testen hoe goed u zelf al op de hoogte bent hebben wij hieronder een aantal stellingen gezet alsmede een aantal documenten waar zeker kleine organisaties zoals ZZP’ers mee op weggeholpen kunnen komen.

Voor grotere organisaties is het zaak om een Privacy Officer aan te stellen, iemand die continue toeziet op het waarborgen van de privacy. Wij kunnen u hierin helpen door u in contact te brengen met een gediplomeerde Privacy Officer die u kan bijstaan in het naleven van de nieuwe wetgeving.

Wat is een Privacy Officer?

Een Privacy Officer zorgt ervoor dat elk bedrijf dat moet voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) er ook aan voldoet. Zijn er bedrijven die niet aan de AVG hoeven te voldoen? Nee en juist daarom hebben alle bedrijven behoefte aan (structurele) ondersteuning op het gebied van de AVG.

De Privacy Officer zorgt voor bewustwording binnen het bedrijf en personeel, door helder en praktisch uit te leggen en te adviseren hoe processen en beleid gevoerd kunnen worden die aan de wetgeving voldoen. Een Privacy Officer adviseert over databescherming en impact assesments. Hij zorgt ervoor dat door directie, management en medewerkers werkzaamheden uitgevoerd worden binnen de kaders van de AVG.Tot slot fungeert hij/zij ook als aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een Privacy Officer is een CIPP/E (Certified Information Privacy Professional) gecertificeerde medewerker.

Elk bedrijf kan via ons de beschikking krijgen over een Privacy Officer (Data Protection Officer, DPO), omdat wij deze op basis van behoefte in uren aanbieden. Uw privacy wordt onze zorg.

Bent u op zoek naar een Privacy Officer?

U kunt deze extern inhuren via ons bedrijf.

Werkzaamheden van de Privacy Officer kunnen ook standaard onderdeel uitmaken van het Risicomanagement dat door ons bij bedrijven wordt uitgevoerd. Vraag altijd naar de mogelijkheden.

Het inhuren van een Privacy Officer kan voor enkele uren tot maatwerkconstructies waarbij het bedrijf volledig begeleid wordt in het kader van de AVG. Ook bedrijven die formeel niet verplicht zijn tot het aanstellen van een DPO kunnen dit op basis van praktische en kostenefficiency doen.  Door inhuur van een extern Privacy Officer is er geen belangenverstrengeling en verliezen alle interne medewerkers geen tijd om te voldoen aan alle verplichtingen.

Voor kleine MKB-bedrijven op basis van enkele uren per jaar, tot grotere bedrijven waar structurele begeleiding en monitoring noodzakelijk is, kunt u bij ons terecht.

Een propositie tot ondersteuning van een Privacy Officer van ons kantoor kunt u aanvragen door met ons contact op te nemen.

Vragen? Neem contact met ons op